Privacy Policy

De persoonlijke gegevens die u via onze site verstrekt, worden opgeslagen in de bestanden van Mapraline bvba, Wachtingstraat 22 in 2870 Breendonk, België.

Uw gegevens zullen enkel worden verwerkt in het kader van het beheer van onze diensten, voor statistische en voor marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief te ontvangen heeft u dan toestemming gegeven via onze site of andere communicatiemiddelen.

Indien u dergelijke informatie niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen via e-mail of gewone post. U hebt het recht om uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te raadplegen, aan te passen of te verwijderen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen uitsluitend gebruikt worden door Mapraline bvba.

Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor informatieverstrekking over onze producten indien u zich hier expliciet mee akkoord heeft verklaard.

Mapraline bvba zal alle redelijke maatregelen treffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies, gebruik of ongeoorloofde toegang door derden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door een cookie kan uw computer tijdens een later bezoek de navigatie op onze website makkelijker maken.
De cookies bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens. Bijgevolg kan niemand geïdentificeerd worden door deze cookies. Indien u dat wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Als u vragen heeft of met ons contact wenst op te nemen kan dit via de contactpagina.